ALES DENUNCIA A L’AJUNTAMENT PER VIOLACIÓ DE CORRESPONDENCIA

 

 

El passat mes d’octubre l’associació ALES va presentar davant el Consell Insular un recurs d’alçada contra la decisió de l’Ajuntament de Santa Maria d’ubicar la nova escola pública a fora del poble, on quedaria separada del casc urbà per la futura via de circumval·lació.

 

El mes de febrer el Consell Insular va sol·licitar, per correu certificat dirigit a un membre de l’associació ALES, la presentació de determinats documents en relació al recurs d’alçada. Aquesta carta certificada, per un error inexplicable, no va arribar mai al seu destinatari.  No havent rebut resposta al seu requeriment, el 5 de maig el Consell Insular va notificar a ALES la decisió d’arxivar definitivament el recurs.

 

Després de fer les nostres recerques hem pogut saber que el correu certificat del mes de febrer dirigit a ALES, va ser entregat a l’Ajuntament. A la carta figurava ben clar el nom i l’adreça del destinatari així com el nom de l’associació. Malgrat l’error evident en l’entrega del correu, l’Ajuntament no ho va notificar mai ni al remitent, ni al destinatari, ni a correus, interceptant la carta i impedint d’aquesta manera que ALES pogués donar resposta al Consell dintre del termini sol·licitat.

 

Ara la nostra associació ha iniciat les gestions necessàries davant el Consell Insular per tal d’anular l’arxiu de l’expedient per no haver rebut el correu que al mes de febrer se'ns va enviar. De totes maneres, passi el que passi amb el nostre recurs, totes les gestions ja seran inútils ja que qualsevol resolució es produirà amb tota probabilitat després de l'inici de les obres de la nova escola que està previst que comencin d’aquí a poques setmanes. D’aquesta manera l’Ajuntament haurà aconseguit, mitjançant una actuació il·legal i delictiva que atempta contra un dret fonamental reconegut per la Constitució, la desestimació dels arguments que l’associació ALES presentà en el seu dia contra la polèmica ubicació de la nova escola.

 

Per aquest motiu ALES ha presentat denúncia contra l’Ajuntament davant el Jutjat d’Instrucció amb l’esperança que la justícia determini les persones responsables d’aquest delicte de violació i robatori de correspondència i apliqui la pena corresponent per tal que fets tan greus com aquest no es puguin tornar produir al nostre poble.

 

Santa Maria del Camí, 17 de maig del 2007.