Volem la nova escola!  ja!

 

Junta Directiva de l’AMIPA del CP Melcior Rosselló i Simonet

La necessitat imperiosa de que es disposi en el menor termini de temps d’un nou centre educatiu per ubicar-hi el CP Melcior Rosselló i Simonet és un tema en que la majoria de pares, docents i responsables públics hi estam d’acord. Es del tot evident amb la instal·lació de la moderna aula prefabricada que els alumnes no hi caben, falten aules complementàries, els wc són massa pocs, el menjador ha quedat massa petit, el patí interior també es massa petit – ja fa anys que els alumnes més grans fan l’esbarjo al camp municipal d’esports. Una necessitat  de fa anys que s’ha de concretar en un nou centre educatiu que s’està retardant i enlentint. Entenem i denunciem que el camí ha estat massa llarg, massa lent i ple d’obstacles i al·legacions.

El tema de la necessitat de la nova escola ha estat present a totes les Juntes Directives de l’AMIPA i als Consells Escolars del CP, des del curs 2003-04, és a dir, des de fa tres cursos escolars complets! I Ja anam cap al quart!

 

Antecedents

 

Les necessitats d’espai per al CP són des de fa molts d’anys, s’han fet les aules al pis de dalt, i dues aules més a la planta baixa –estiu del 2004-.  Durant els darrers cursos hi ha haguts moltes gestions, reunions, trameses de documentacions, tramitacions administratives a moltes conselleries i al consell de Mallorca. Però hi ha dues dates cabdals que són:

 

24 de novembre de 2003

Reunió amb Director General de Planificació i Centres, Batlessa de Santa Maria, Equip Directiu del CP i representants de l’AMIPA, es sol·licita i constata la necessitat de construir un nou centre educatiu a Santa Maria del Camí. La Conselleria demana cessió del solar i que estudiarà el tema, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí manifesta que cercarà i disposarà d’un solar.

Des d’aquesta primera data cabdal han passat 3 anys i 4 mesos!

 

9 de febrer de 2005

A la Direcció General de Planificació i Centres on el Director General i la Batlessa es comprometen –davant la direcció del centre i membres de l’AMIPA a: primer per part de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, reclassificar urbanísticament la parcel·la i cedir-la formalment a la Conselleria i iniciar la dotació de serveis; i segon per part de la Conselleria d’iniciar l’estudi previ i avantprojecte del nou centre educatiu.

La data ens confirma que per poder disposar de la reclassificació urbanística d’un solar en educatiu s’han hagut de mester dos anys complets. I que per disposar dels projectes necessaris per poder fer la construcció també han passat dos anys complets. Cal dir, que en 6 mesos els pares-mares varem poder veure el projecte bàsic del nou centre –agost del 2005-, i que el projecte bàsic que permitia atorgar la llicència d’obres va estar entregat a desembre del 2005.

L’Ajuntament de Santa Maria del Camí aprovà la reclassificació  de la parcel·la rústica de ca na Nisa en el plenari de juny –aprovació inicial- i en el d’octubre del 2005 –aprovació provisional-; sempre per una aclaparadora majoria (10 dels 11 regidors), votant a favor PSM, PP i UM; sempre amb un únic vot en contra o abstenció: la d’EU-Els Verds.

A l’assemblea del 21 de setembre del 2006 la Batlessa informa detalladament dels tràmits i mostra de forma audiovisual i gràfica com serà la nova escola.

 

La situació actual

Ja està aprovada definitivament la reclassificació  en sol d’ús educatiu del solar de ca sa senyora Nisa, on s’hi ubicarà la nova escola. Una tramitació que ha estat molt lenta, amb deficiències que s’han hagut de subsanar i que han retardat considerablement el temps d’aprovació, no sabem si hi ha hagut escassa eficàcia ene determinades gestions, o que el procés administratiu es tan complex i complicat, que ja ni l’entenem.  També hi ha hagut al·legacions continuades d’un partit polític i d’una associació santamariera, que s’ha de dir, ha aconseguit que el procés temporal es lentifiqui molt, i durés més del doble.

Ja està fet i entregat el projecte d’execució del nou centre –és a dir, el projecte que fan els arquitectes perquè e pugui fer el nou centre-, ja està fet el projecte d’activitats del nou centre –és a dir, el projecte que fan els enginyers perquè s’hi pugui fer amb seguretat l’activitat docent i les complementàries-.

 

Volem l’escola ja!

Encara fan falta informes de al Conselleria de Salut i del Consell de Mallorca pel projecte d’activitats. Ja n’estam un poc farts de tants d’informes per molt necessaris que sien!” Volem ja, demà mateix la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí aprovi la llicència d’obres al projecte de nou centre educatiu, i que l’endemà l’IBISEC –organisme de la Conselleria d’Educació que s’encarrega de totes les obres i construccions de nous centres- iniciï tot d’una l’adjudicació de les obres a una empresa constructora.

La Junta Directiva segurament convocarà una assemblea de tots els socis per tal de fer pressió a les administracions competents –Conselleria d’Educació i Ajuntament- per tal de que accelerin la llicència d’obres i l’inici de les obres de construció del nou centre educatiu. Hem de fer sentir la nostra veu i si cal fer un acte festiu de reivindicació, com per exemple ocupar el solar i fer un acte d’inici de les obres, convocant als medis de comunicació

Volem la nova escola ja! L’abans possible,!