Ubicació del nou col·legi públic.

L'Ajuntament falseja la informació pública

  

Davant la greu manca d’espai que pateix des de fa anys el col·legi públic de Santa Maria, fa alguns mesos que l’ajuntament va decidir ubicar el nou col·legi que s’hauria de construir a uns terrenys situats fora del casc urbà, just al costat de l’accés al poble des de l’autopista, amb l’única justificació que aquests terrenys ja són propietat de l’ajuntament.

 

El greu inconvenient d’aquesta ubicació, a més d'estar situat fora del casc urbà i per tant lluny del centre del poble, és que es trobaria separada del casc urbà per la via de circumval·lació prevista al planejament urbanístic vigent, i que hauria d’enllaçar l’accés des de l’autopista amb els accessos est i oest de l’antiga carretera de Palma a Inca. Aquesta circumval·lació serà sense cap dubte la via mes transitada del poble i constituirà l’accés principal als polígons industrials de Son Llaüt i de Consell. Les greus conseqüències d’aquest fet fan que la nostra associació s’oposi a aquesta decisió i demani a l’autoritat municipal que cerqui una ubicació més adient per a la nova escola, més a prop del centre i en cap cas a l’altra banda de la via de circumval·lació.

 

Aquests dies passats s’ha posat a exposició pública la modificació de les Normes Subsidiàries per convertir l’esmentat terreny rústic en zona escolar. Tràmit legal obligatori abans que la modificació passi a aprovació per part del Consell Insular de Mallorca. La nostra sorpresa ha estat gran quan hem consultat els documents públics relatius a aquesta modificació i hem constatat que l’esmentada via de circumval·lació, que forma part del planejament vigent, no apareix al plànol que acompanya a la documentació. És indubtable que l’absència d’aquest detall eliminaria un dels principals inconvenients perquè el CIM pogués donar el seu vist i plau al projecte de l’ajuntament.

 

Seria mal de creure un nivell de negligència tan greu per part de l’arquitecte municipal, la Batllessa i el regidor d’urbanisme, que deixés passar per alt un detall tan importat, mes bé fonamental. Si es pensaven que d’aquesta manera trobarien menys entrebancs per a la tramitació d’aquest canvi en la normativa urbanística, anaven ben errats. De moment la nostra associació ja ha sol·licitat oficialment la nul·litat del termini d’exposició pública per incórrer en falsedat i no recollir aspectes fonamentals del planejament vigent. En tot cas els podem assegurar que farem el possible perquè el CIM disposi de tota la informació necessària abans de dir la darrera paraula.

 

Confiem a més que l’ajuntament prengui les mesures necessàries per tal de depurar responsabilitats en un cas tan greu com aquest de falsedat en l’informació pública destinada a instàncies superiors. 

 

Associació ALES

www.santamariadelcami.net/ales