MAPA INTERACTIU DE SANTA MARIA DEL CAMI
Pitjau sobre la part del terme que volgueu ampliar
avenc de Son Pou avenc de Son Pou
ses Covasses (Son Pou) avenc de Son Pou, ses Covasses avenc de Son Pou
Cases de Son Pou, Salt d'en Gener Cases de Son Pou, sa Sangonera cases de Son Pou, sa Sangonera
penyal Roig, cocó Peguer (Son Pou) Son Pou, penyal Roig VALL DE COANEGRA, Son Pou, Son Roig Son Roig,  penyal de Son Guitard Son Roig, penyal de Son Guitard f
penyal Roig, es Serralet Can Morei, sa Coanegrina VALL DE COANEGRA Can Morei, Son Roig VALL DE COANEGRA Can Millo, Son Roig Son Roig, penyal de Son Guitard
es Serralet es Serralet, comellar de Can Millo comellar de Can Millo VALL DE COANEGRA Can Mates, bassa des Barreter VALL DE COANEGRA Can Mates, bassa des Barreter
puig de n'Eimeric, penya des Llamp es Secorrat, serra d'en Morro serra d'en Morro, penyal de s'Estret VALL DE COANEGRA bassa des Barreter VALL DE COANEGRA bassa des Barreter
puig de n'Eimeric, penya des Llamp es Secorrat muntanyes de Son Oliver, s'Estret VALL DE COANEGRA s'Estret VALL DE COANEGRA puig de Son Gulla
sa Serra sa Serra, penyal Roig penyal Roig, VALL DE COANEGRA Son Oliver VALL DE COANEGRA Son Oliver puig de Son Gulla puig de Son Gulla
muntanyes d'es Cabàs i Son Oliver penyal Roig, serra de s'Esteparet penyal Roig, VALL DE COANEGRA Son Oliver VALL DE COANEGRA Son Oliver, Son Gulla VALL DE COANEGRA Son Gulla camí vell d'Alaró, Son Lluc camí d'Alaró, Son Lluc
penyal des Cabàs, s'Embocador penyal d'es Cabàs, s'Embocador puig de n'Elena, pla des Celleràs VALL DE COANEGRA Son Gulla, Son Berenguer VALL DE COANEGRA Son Gulla, Son Berenguer, camí d'Alaró camí d'Alaró, Son Pinet, Son Lluc camí d'Alaró, Son Lluc, Son Pinet
Penyal des Cabàs Penyal des Cabàs, ses Planisses sa Serreta, puig de n'Elena puig de n'Elena, VALL DE COANEGRA Son Berenguer, Son Palou VALL DE COANEGRA Son Berenguer, Son Palou, camí d'Alaró camí d'Alaró, Son Credo, Son Verdera Son Verdera Son Verdera
comellar d'en Seguí sa Serreta, ses Roques sa serreta, puig de sa Talaia puig de sa Talaia, VALL DE COANEGRA Son Torrella, Son Palou VALL DE COANEGRA Son Torrella, Son Palou camí d'Alaró, Son Credo, Son Verdera Son Verdera Son Verdera
muntanyes d'es Cabàs cases des Cabàs, ses Roques cases des Cabàs, puig de sa Talaia puig de sa Talaia, Son Torrella, camí de Bunyola a Alaró VALL DE COANEGRA Son Torrella, sa Vinya sa Vinya Cas Frares Cas Frares
camí de Bunyola a Alaró cases des Cabàs, camí de Bunyola a Alaró cases des Cabàs, Cases Noves des Cabàs Cases Noves des Cabàs, ses Fontanelles ses Fontanelles, torre des Molí de Vent torre des Molí de Vent, Pi Gros Cas Frares, Pi Gros, camí del Raiguer Cas Frares, Pi Gros, camí des Raiguer
camí de Bunyola a Alaró camí de Bunyola a Alaró Cases Noves des Cabàs, camí de Bunyola a Alaró Cases Noves des Cabàs, ses Fontanelles ses Fontanelles, torre des Molí de Vent Pi Gros, s'Arboçar s'Arboçar, Can Moragues Can Moragues, camí des Raiguer Can Moragues, camí des Raiguer
terres des Cabàs, partió amb Bunyola terres des Cabàs, Can Cabellera Can Cabellera, camí de Ca na Cília Son Torrelleta Son Torrelleta, s'Arboçar s'Arboçar, Can Moragues Can Moragues, camí des Raiguer Can Moragues, camí des Raiguer
terres des Cabàs, pinar de sa Vinyota pinar de sa Vinyota Can Cabellera, Son Canals Son Torrelleta, camí de Ca na Cília Son Torrelleta, es Cirerers es Cirerers, camí d'en Tiró camí d'en Tiró, Can Ximeneia Camí d'en Tiró, Can Ximeneia
partió des Cabàs amb Bunyola, pinar de sa Vinyota pinar de sa Vinyota, Son Canals, Son Punta Son Canals, Son Punta, Ca na Cília camí des Rafal des Polls, CAN BORRALLÓ CAN BORRALLÓ, es Cirerers, sa Pedrera es Cirerers, camí d'en Tiró molí de s'Arboçar, Cas Pilot Cas Pilot, carretera d'Inca Cas Pilot, carretera d'Inca
partió des Cabàs amb Bunyola, carretera de Bunyola carretera de Bunyola, Son Punta Son Punta, molí des Torrent, Ca na Cília Ca na Cília, camí des Raiguer, CAN BORRALLÓ CAN BORRALLÓ sa Pedrera sa Pedrera, camí d'en Tiró POLÍGON DE SON LLAÜT, molí de s'Arboçar POLÍGON DE SON LLAÜT, Can Cerdó, Ca na Simona autopista, camada del Terme autopista, camada del Terme
partió des Cabàs amb Bunyola, carretera de Bunyola carretera de Bunyola, Son Punta molí des Torrent, Ca na Morella, camí des Raiguer Ca na Morella, camí de Can Franco, granges de Son Montserrat camí de sa Síquia, CASC URBÀ Estació CASC URBÀ Estació, carretera d'Inca Can Cadufa, POLÍGON DE SON LLAÜT POLÍGON DE SON LLAÜT autopista, camada del Terme camí de Muro. camada del Terme camí de Muro, camada del Terme
Ca na Morella, Can Rei Can Rei, Son Montserrat CASC URBÀ: Hostals, Son Fango, s'Escoleta CASC URBÀ Hostals, s'Escoleta Can Cadufa, Terrades Terrades, Son Llaüt autopista, camí de Muro camí de Muro, camada del Terme camí de Muro, camada del Terme
es Serral es Serral, CASC URBÀ Son Fango, Voltadora CASC URBÀ: Hostals, Son Fango, Escoleta CASC URBÀ: Hostals, la Vila, sa Vileta CASC URBÀ: la Vila, sa Vileta. Terrades Ca na Nofra, Terrades, autopista camí de Muro, autopista pla de Buc, camada del Terme es Bassol. camada del Terme camada del Terme
es Serral es Serral, CASC URBÀ: Son Fango, Voltadora Son Ganxo, CASC URBÀ: Can Colom, Voltadora CASC URBÀ: Can Colom, la Vila, sa Vileta CASC URBÀ: la Vila, sa Vileta. Camí de Passatemps autopista, carretera de Sencelles carretera de Sencelles, pla de Buc pla de Buc, ses Dotze ses Dotze, camada del Terme ses Dotze, camada del Terme
Son Ganxo, camí des Coscolls, CASC URBÀ: Can Colom escola nova, CASC URBÀ: Can Colom, sa Revolta escola nova, autopista, depuradora carretera de Sencelles, ses Rotes, depuradora Vinya Vella, pla de Buc pla de Buc, Can Quart ses Dotze es Torrent Fals es Torrent Fals
camí des Coscolls, Pota des Cavall del Rei en Jaume camp de sa Creu, cementeri escola nova, autopista, cementeri, depuradora depuradora, Vinya Vella Vinya Vella, Can Quart, Estancassangs Can Quart, Estancassangs carretera de Sencelles, creuer de Santa Eugènia es Torrent Fals es Torrent Fals
camí des Coscolls, Pota des Cavall del Rei en Jaume camp de sa Creu, cementeri cementeri, Son Bieló camí de Passatemps, Son Borràs Son Borràs, Estancassangs Estancassangs, Mirabò Estancassangs, Mirabò es Torrent Fals es Torrent Fals
SON BIELÓ SON BIELÓ, Son Borràs Son Borràs, Son Crespí Son Crespí, Son Seguí Mirabò, Son Seguí
SON BIELÓ, Son Collet, Can Verderol SON BIELÓ, Can Moranta Can Moranta, Son Crespí Son Crespí, Son Seguí Son Crespí, Son Seguí
SON BIELÓ, Son Collet, Can Verderol Son Collet, Can Moranta Can Moranta comellar des Mardà (Son Seguí) comellar des Mardà (Son Seguí)
camí de n'Olesa camí de n'Olesa es Barranc (Son Seguí) es Barranc (Son Seguí)
cami de n'Olesa sa Torre, garriga Petita garriga Petita, tancat Gran garriga Petita, tancat Gran
garriga Petita, Cas Garriguer garriga Petita, Cas Garriguer, tancat Gran tancat Gran, ermita de Son Seguí ermita de Son Seguí
Cas Garriguer Cas Garriguer, garriga Gran garriga Gran, comellar de Son Tano comellar de Son Tano
Cas Garriguer Cas Garriguer, garriga Gran garriga Gran, comellar de Son Tano garriga Gran, comellar de Son Tano

garriga Gran, comellar de Son Tano
otografia aèria del 2006: P N O A , Plan Nacional de Ortofotografía Aérea,
Centro Nacional de Información Geográfica. Prohibit el seu ús per a finalitats comercials