Escola nova ja, però no allà

Per a totes les mares i pares dels alumnes del CP Melcior Rosselló i Simonet, tots els veïns de Sta Maria i especialment a l’Ajuntament del nostre poble:

Els sotasignats ESTEM COMPLETAMENT A FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCOLA NOVA JA i entenem que, la situació dels nostres fills a l’escola actual no es pot allargar eternament. Al mateix temps però, creiem que, les solucions aportades per part de l’Ajuntament no són les adequades. Així doncs:

* No volem que la nova escola estigui fora del poble.

* No volem que, a més, l’escola estigui al costat de l’autopista. Pensem que hi ha terrenys molt a prop de l’actual escola que serien molt més adients, podent aprofitar les instal.lacions esportives que hi ha ara mateix.

* No volem que es destrueixi sòl rústic a Mallorca, mentre hi hagi una

solució dins el casc urbà. Entenem que això no es pot quantificar

econòmicament.

* No volem una escola projectada entre l’entrada principal del poble per l’ autopista i la futura via de circumval.lació (futura entrada del polígon de Son Llaüt).

* No volem que hi hagi un impacte mediambiental tan desmesurat, existint qualsevol altre emplaçament amb menys valor paisatgístic.

* No volem que l’Amipa es manifesti sense convoctòria prèvia d’assemblea a tots els socis.

* No volem que molta gent del poble recolzi un projecte pensant que aquesta escola es fa amb Institut, quan no està projectat.

* No compartim les manifestacions per part de l’Ajuntament a dates d’ara - abans d’eleccions municipals -, per abanderar un projecte que han tingut molt temps per resoldre.

I entenem que, després d’haver esperat tant de temps, podem esperar un poc més i fer les coses ben fetes, pensant evidentment amb els nins i nines d’avui, però també amb els de demà. Una escola i un projecte educatiu són per molts anys.

Atentament,

Sebastià López

Montse Moré Viñolas

Teresa Muñoz

Eva Bataller i Esteve

Joan Moré

Carme Núñez

Teresa Hernández

Xisca Cañellas

Llorenç Mas

 

Una altra carta d'una mare

Tenc dos fills a l’escola pública Melcior Rosselló i Simonet i estic afiliada a Esquerra Unida des de fa més de 15 anys. Per  això, segons l’article publicat pel Diari de Mallorca el dia 31 de març, som una de les culpables dels greus problemes d’espai i d’infraestructures que pateix la nostra escola. És mentida. És una mentida provocada pels qui sí tenen la culpa, els diferents equips de govern que any rere any i curs escolar rera curs escolar han vist com l’escola es deteriorava i es quedava petita. Que han fet cas omís de les diferents AMIPA (tant de l’escola pública com de l’escoleta municipal) que els han posat el problema de l’espai una vegada i una altra damunt la taula i davant dels nassos, sense que hagin fet res més que qualque apedaçament.

 Actualment la situació és insostenible, es un fet. Els infants no hi caben, hi ha manca d’aules,  els banys són insuficients, al menjador les monitores han de passar de costat entre les taules…

 Necessitam una escola nova, però no la necessitam ja. Fa anys que la necessitam. La ubicació proposada per l’Equip de Govern i acceptada per l’actual Junta Directiva de l’AMIPA no és l’adequada i això ho sap tothom (autopista, via de cintura, depuradora, fora del poble…) però hi ha gent que ho accepta com un mal menor, i hi ha gent que no. Que volem una escola per ara i per d’aquí a molts d’anys, que no es quedi petita en un parell de cursos, que estigui dins del poble  i que no causi un greu impacte paisatgístic i ambiental. Aquesta postura és respectable i s’ha de respectar, sense culpabilitzacions injustes que només pretenen allunyar les veritables responsabilitats i dividir i enfrontar a les famílies que en som víctimes i no culpables d’aquesta lamentable situació.

 Santa Maria del Camí. Carme Núñez Martín.