Escola nova : que la urgència no guanyi a la importància.

 

 

A la vista de les opinions divulgades sobre la responsabilitat  d’Esquerra Unida - Els Verds en el retard en la construcció de una nova Escola Pública, volem manifestar :

 

- A diferència del que altra gent pugi pensar, nosaltres creiem que no hi pot haver cap persona dins Santa Maria del Camí que no desitgi la construcció de una nova escola,  per tant aquest no és el debat que cal fer.

 

- Pensem que hi ha mesures possibles per a resoldre de manera immediata la manca d’espai  a l’escola, per cert unes mancances que no venen d’ara, tal i com nosaltres hem proposat per escrit a l’Ajuntament, a l’AMIPA i al Consell Escolar,  que sols depenen de la voluntat municipal  i que incomprensiblement  ni tant sols s’han pres en consideració.

 

- Des de que l’equip de govern municipal va decidir el canvi de la ubicació de la zona escolar, ja plantejarem aquestes mesures urgents, com podria ser incorporant-hi la Plaça Andreu Torrens, i no precipitar-nos, aprovant una ubicació que ja enteníem equivocada i que tanmateix la nova construcció podia endarrerir-se  més del que es suposava,  tal com així ha passat.

 

- Si es vol pensar amb una escola nova, amb la importància que té, sense presses, sense egoismes i amb visió de futur, l’entrada de l’autopista i a la vora de una via de circumval·lació no és una ubicació adequada de cap de les maneres. La ubicació adequada és la que s’indicava inicialment en les Normes Urbanístiques com a zona escolar, la primera que assenyalà el propi Ajuntament, dins el casc urbà i al devora del polisportiu municipal,  i aquesta es la ubicació que sempre hem defensat.

 

 Esquerra Unida-Els Verds. - Santa Maria del Camí -